אייקון המסמל משלוח מהיר של מוצרי SASA לבית הלקוח משלוח מהיר
אייקון המסמל איכות של מוצרי SASA איכות גבוהה
אייקון המסמל החזר כספי מובטח וקניה בטוחה החזר כספי מובטח
0
אייקון המסמל תפריט צד נפתח וכולל לוגו של הודעה ווואטסאפ עליו
העגלה שלי
אייקון המסמל תפריט עגלה ריק
כשרצפת הרכב שלך תתמלא לכלוך,
כנראה תצטער שריק פה…

נכון, קחו אותי לקניות

מדיניות ופרטיות

המונחים אשר יופיעו בעמוד זה משמעותם תהיינה:

החברה- “סאסא טראסט בע”ם” ח.פ. 516642592

האתר- אתר האינטרנט www.sasa.co.il

המוצרים- כל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה

כללי:

• תקנון זה הינו הבסיס החוקי לשימוש, הזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר או\ו המזמין דרך האתר.

• החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, אי דיוקים או שגיאות(בתום לב) והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי הצורך של החברה וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ללקוח\גולש או כל גוף אחר.

• מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

• כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר או\ו פעולה אחרת באתר מצהיר, בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או\ו דרישה או\ו תביעה כנגד האתר או\ו החברה.

• כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים כאשר המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

• הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים על פי הצורך וללא הודעה מוקדמת. במידה והלקוח לא השלים את תהליך ההזמנה, תחויב המזמין\הלקוח על פי תאריף\מחיר המעודכן לעת השלמת\סגירת ההזמנה.

• בעת הרשמה לאתר, מוצע אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר עם רישומו לאתר ו/או הכנסת כתובת הדואר אלקטרוני בטופס הרכישה באתר, מאשר הלקוח לחברה לשלוח אליו דייור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות SMS למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו .

• הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד או\ו תפעל על פי התקנון ומדיניות האתר.

• תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר המאפשר גלישה באתר ושימוש בשורותיו (כדוגמת מחשב מכל סוג, טלפון סלולרי, טאבלט וכדומה). בנוסף לכך, הם חלים על השימוש באמצעות רשת אינטרנט או רשת מכל סוג אחר.

• כל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה(כגון שטיחים לרכב, משטח למניעת החלקה וכו’) אינם מקוריים אלא ניתנים לשימוש ברכב במקום מוצרים מקוריים מסוג זה.

 

רישום לאתר וביצוע הזמנה דרך האתר:

• באחריות הלקוח\מזמין להבטיח את תקינות הפרטים בעת ההזמנה(כגון, כתובת, טלפון וכד.) ובכל אחד מהשלבים של ביצוע הזמנה ו\או בכל זמן נתון במסגרת שימושו באתר. במקרה ותקרה טעות במסירת נתונים של ההזמנה ו\או פריטיים אחרים על ידי לקוח ועקב כך מוצרים יחזרו לחברה, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

• יודגש כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.

• הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות הווירטואלית יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

• יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בעצם פעולת מסירת הפרטים ואישור ביצוע ההזמנה, נותן הלקוח הסכמתו לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, ונכונות הפרטים שנמסרו.

• מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

• במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך ובה ידרש למסור אמצעי תשלום אחר. במקרה כזה תבוטל ההזמנה וללקוח לא יהיה כל טענה נגד החברה.

• אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. וכל זה בתנאי שהחברה מתחייבת להשיב את כל הסכום אשר שילם הלקוח עבור אותה הזמנה ו\או תבטל את החיוב(במידה ובוצע) עבור אותה פעולת הרכישה באתר. במצבים בהם מוצר יוצג באתר ולא יהיה ניתן לספקו, תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה, דרישה בקשר לכך ו\או בכפוף להחזרת הכסף\סכום הכסף ששולם לחברה על ידי הלקוח.

• במקרה והתשלום אכן יבוצע באמצעות חשבון פייפאל, לפי החלטת הלקוח, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

• יודגש כי כל אחד מהמוצרים באתר מתאים אך ורק לסוג הרכב, דגם הרכב ו\או שנת הרכב הצוין בתאור המוצר המופיע בעת רכישת המוצר. האחריות של בחירת המוצר (הכוללת בחירת תתי קטגוריות של המוצר(כמו סוג הרכב, דגם הרכב, שנה של הרכב, צבע השטיח וצבע המסגרת וכד’)) היא באחריות המלאה של משתמש\לקוח בלבד והחברה אינה אחראית על כך.

 

ביטול עיסקה ומדיניות חזרת המוצרים:

• פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

• ככלל, הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. הלקוח מתחייב להחזיר את המוצר כמו שקיבל אות מהחברה, באריזה המקורית וללא פגם מכל סוג, נזק ו\או שינוי פיזי של מוצר\אריזתו המקורית, כשלא נעשה בו כל שימוש באריזתו המקורית בצרוף הקבלה – תוך 14 יום מקבלתו. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

• ביטול ההזמנה לפני ייצור המוצר לא יגרור לחיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

• החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין ביטול עיסקה ובעניין מצב הסחורה המוחזרת.

• החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1- נפלה טעות כתיב במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר.

2- תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין- על פי בדיקה והחלטת החברה בלבד.

3- אזל המוצר מהמלאי

4- במקרה של כוח עליון, פעולת איבה ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

• על הלקוח לדווח לחברה על פגם כלשהו במוצר שרכש בתוך 24 שעות מיום קבלתו. במידה ולא דיווח על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו מהווה הסכמה על כך כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר ו\או תקינותו.

• לא יתאפשר ביטול ההזמנה על ידי הלקוח לאחר שמוצר מייוצר על ידי חברה ועל פי ההזמנה שנקלטה ומוכן לשילוח.

• על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה בדרך המקובלת והמתאימה לו.

• החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין השתתפות\אי השתתפות בהוצאות דמי מישלוח בעת החזרת המוצר.

• זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ PayPal. זיכוי יועבר לחשבון פייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל:

• הודעה על ביטול הזמנה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

 

משלוחים ואספקה:

• ביצוע אספקה של המוצרים היא על ידי דואר ישראל\חברת שילוח לפי הכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה. החברה אינה לקחת אחריות על עיכובים של דואר ישראל וחברות השילוח השונות.

• ההזמנה והמוצרים ישלחו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח אמצעי תשלום( כגון, כרטיס אשראי) תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

• האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, אלא בתיאום עם הלקוח מראש. לכן גם אם הזמנה שכזאת התקבלה ונקלטה במערכת של ההזמנות באתר, לא תהיה חייבת החברה לספק מוצר\הזמנה.

• כתובת למשלוח ההזמנה– הכתובת אשר נקלטה בדף ההזמנה והוזנה על ידי המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.

• האספקה תתבצע ע”י חברת שליחויות בהתאם לסוג השירות הדואר\סוג השלוח הנבחר על ידי הלקוח בעת ביצוע הזמנה דרך האתר.

• יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של המזמין.

• ימי עסקים – אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

אחריות החברה:

• החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

• החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים או הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.

• במידה ונפלה טעות בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

• בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

• החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, אסונות טבע , שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

• תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

• החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות החברה.

• הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל sasa.customers@gmail.com והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

זכויות יוצרים:

• כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב השטיחים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב שטיחים, תמונות השטיחים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

• אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

• אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.

• יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

• אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.

• אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

• אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

פרטיות:

מטרת מדיניות זו להסביר מה הם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

• מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של המזמין ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.

•הלקוח מסכים ומאשר לקבל הודאות טקסט והודעות וואטסאפ לטלפון נייד אשר הזנו בעת ביצוע הזמנה דרך האתר SASA.

• במידע הנמסר לצורך ביצוע עסקת רכישה או לכל מטלה אחרת, הנהלת האתר עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמת המטלה (כגון לחברות האשראי). הנהלת האתר תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת ולא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר.

• החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה, לא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למישתמש באתר אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

• יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי.

• החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמין.

• הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

• החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.

שדרוג לשטיח המקורי
איכות גבוהה
החזר כספי מובטח
לפי מדיניות החזרות
מיוצר בישראל
ישירות מהמפעל
מחירים תחרותיים
חפש וראה בעצמך
משלוח מהיר
אספקה עד הלקוח
נשמח לשמוע ממך
נשאר רק לבחור איך הכי נוח לך לתקשר איתנו
יצירת קשר שטיחי רכב SASA